लुम्बिनी

विश्व सम्पदा सूचीमा परेको नेपालको महत्वपूर्ण पर्यटकीय स्थल..

प्रतिक्रिया दिनुहोस्: