तस्विर आफै बोल्छ

शनिवार गएको भूकम्प पछिको अवस्था ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्: