उद्दार :

उद्दारकर्मी भूकम्प प्रभाबित क्षेत्रमा उद्दार गर्दै

प्रतिक्रिया दिनुहोस्: