बुधबारका दैनिक पत्रिकामा कार्टुन

१ अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा छापिएको कार्टुन

२ आर्थिक दैनिकमा छापिएको कार्टुन
३ नागरिक दैनिकमा छापिएको कार्टुन
४ राजधानी दैनिकमा छापिएको कार्टुन

0000000000

प्रतिक्रिया दिनुहोस्: