सर्वाङ्ग वास्पीकरण

अञ्चल आयुर्वेद औषधालयमा सर्वाङ्ग स्वेदन (वास्पीकरण) गर्दै उच्च अधिकारीहरु ।

 

baspikaran

प्रतिक्रिया दिनुहोस्: