हट मोडेल तिर्सना बुडाथोकी र भद्रगोलका जिग्रीको बेड सिन यसरी भयो सार्वजनिक(हेर्नुहोस् भिडियो)

हट मोडेल तिर्सना बुडाथोकी र भद्रगोलका जिग्रीको बेड सिन यसरी भयो सार्वजनिक(हेर्नुहोस् भिडियो)

https://www.youtube.com/watch?v=s4CdmbH97Pc

प्रतिक्रिया दिनुहोस्: